Contact

Behandelingen: Dinsdag, woensdag en donderdag  n.m. op afspraak.

Totaalbalanstherapeute Yvonne Janssen
Burchtstraat 53
6587BC Middelaar (bij Nijmegen)
tel: 024 - 6962497
Yvon@yvonjanssen.nl

De behandeling met Totaalbalans

Praktijk
De behandeling, die een tot twee uur in beslag neemt, zal meestal beginnen met een gesprek, waarbij het klachtenbeeld wordt besproken.
Bij het onderzoek wat hierop volgt, wordt door middel van testampullen via een spierspanningstest bekeken, wat de aard en oorzaak van de disbalans is.

(Dit onderzoek vindt gekleed en meest liggend plaats)

De testampullen zijn vergelijkbaar met de ampullen die gebruikt worden bij Electro acupunctuur, waarbij met behulp van een apparaat afwijkingen in de meridiaanspanning of de huidweerstand worden gemeten. De inhoud van de testampullen varieert van vitaminen, mineralen en sporenelementen tot hormonen, toxische stoffen, allergenen en enzymen.

Nadat er disbalans gevonden is, zal er gezocht worden naar natuurlijke preparaten die deze disbalans opheffen. Wanneer er middelen worden ingezet moeten deze meestal in de tussenliggende periode tot de volgende behandeling worden gebruikt om tot een duidelijke verandering van het klachtenbeeld te komen. Bij het vaststellen van de juiste medicatie kan het belangrijk zijn om de medicijnen en supplementen, die U al gebruikt altijd mee te brengen.
Na een aantal behandelingen zullen er steeds minder ampullen een reactie vertonen. Ervaring leert dat hoe gezond iemand ook is, er altijd wel een paar ampullen reageren. Dit komt omdat relatief kleine verstoringen al in een vroeg stadium opgespoord en behandeld kunnen worden.
Hierdoor kan de methode van Totaal Balans profylactisch (voorbehoedend) aangewend worden en veel gezondheidsproblemen worden voorkomen.
Het is mogelijk dat u bij aanvang of na afloop van de behandeling reacties ervaart daar de afvoer van afvalstoffen van uw lichaam versneld uw lichaam verlaten. Voldoende water drinken is hier van belang. De ervaring leert dat slechts een klein deel van de mensen hier last van heeft. Houden eventuele klachten langer dan 1-2 weken aan, dan is het verstandig de dosering van ondersteunende middelen, na telefonisch overleg met uw therapeut aan te passen.
Aanvullende en ondersteunende middelen zijn niet bedoeld om uw bestaande reguliere medicatie te vervangen.
Het spreekt voor zich dat U bij ernstige klachten uw arts of specialist dient te raadplegen u kunt ook doorverwezen worden naar arts of specialist.
Voor verdere informatie neemt u telefonisch of via mail contact met mij op.

Yvonne Janssen
Totaalbalanstherapeute
Vergoeding Consult tot 1-1-2017 zie onderaan Behandeltechnieken